NEJEN V TEN MATEK DEN

Právě teď, v tento okamžik děkuji svým dětem za jejich skvělou volbu, totiž že si mě vybraly jako svoji matku . Přesně takovou, jakou mě potřebovaly pro svůj pobyt tady na Zemi. Pro svůj výcvik. Pro všechny lekce, kterými potřebovaly projít. Pro svůj úkol tady na Zemi. Pro všechna svoje TADY a TEĎ…

Děkuji své matce, že právě ona je tou dokonalou učitelkou mého života. Neboť skrze ni jsem mohla projít vším, čím jsem potřebovala projít. Abych zažila a pochopila: KDO JSEM…