15.11. – 14. 2. UZDRAVUJEME SVÉ VZTAHY

Ledviny a močový měchýř

Ledviny
jsou dvě. Ve dvou žijí lidé – manželé, partneři, milenci. Lze žít i sám, ale není to již život, v němž by se člověk mohl plně rozvinout a uplatnit, protože nejdůležitější pro každého je vztah. Ledviny jsou ve své tělesné funkci zeslabovány nebo posilovány kvalitou našich partnerských vztahů s nejbližšími i s ostatními lidmi, zvířaty a rostlinami. Ledviny filtrují krev a vytvářejí moč a to asi v poměru 850:1. Stejně tak bychom měli přistupovat k setkáním, rozhovorům a problémům my – vybrat si jen tu část, ze které získáme nějakou zkušenost, dobrou radu, směr a orientaci pro svou další cestu životem – ostatní je přebytečný balast.

Všechny problémy s ledvinami jsou problémy se vztahy. Rozdávejte lásku a pochopení, pohlaďte a pomazlete, nikdy toho není dost. Pokud nebudete dávat dost lásky, ledviny se ozvou bolestí písku nebo kamenů. Važte si svých nejbližších a obdarovávejte je láskou, nezneužívejte nikoho ve vztahu, nemějte strach o vztah – nebudete mít oslabené ledviny.

Léčivá formulka ledvin:
V mém životě jsou vždy správné činy. Z každé zkušenosti vychází jen dobro.

Močový měchýř
v sobě hromadí odpadní látky a vylučuje je z těla ven. Zbavme se i my myšlenek, které nepotřebujeme. Stav močového měchýře ukazuje, jak umíme snášet a vypouštět tlak života. Problémy s ním většinou ukazují na rozzlobenost na partnera nebo vůbec opačné pohlaví, obviňování všech. Lehejme večer do postele vyrovnaní s tím, že co se stalo, dnes už nezměním, je to minulost a raději se přitulte k partnerovi a věnujte se chvíli, která je právě teď, protože žijeme právě teď, nejdůležitější je, co děláme teď, ne včera ani zítra.

Léčivá formulka močových cest:
Opouštím vzorec chování ve svém vědomí, který vyvolal tento stav. Jsem ochotný se změnit. Mám se rád a schvaluji své počínání.

Nemoc vzniká tam, kde je přeslechnuta duše, protože duše k nám promlouvá skrze tělo.
Je to výzva k zastavení se na své cestě, naslouchání svému nitru, výzva k pozornosti k sobě a pochopení sebe sama skrze zklidnění, uvědomění a prociťování při cestě do nitra a opětovnému nabírání sil. Nutí nás k zamyšlení nad svým dosavadním životem, chce po nás, abychom se podívali, odkud a kam kráčíme, a nalezli své místo v životě.
Nemoc jako řeč duše poukazuje na to, že náš dosavadní život vyžaduje změnu, neboť jsme dosud málo zohledňovali své předurčení zakotvené v hloubce naší bytosti a přehlíželi naši duchovní podstatu. Nemoc je láska, kterou k nám promlouvá Bůh, abychom postupně dokázali naši duchovní podstatu pochopit a realizovat.

Zdroj: M. Schneider – Ins Wort gebracht („Vyjádřeno slovy“)

Močové cesty, ledviny, pohlavní orgány: citové a vztahové problémy, nezvládnuté vztahy, nízké hodnocení partnery.

zdroj: http://www.svetlovnas.eu/duchovni-priciny-nemoci/

 

ZÁNĚT MOČOVÝCH CEST – DUCHOVNÍ PŘÍČINY

Strach a zlost z něj pramenící, zbytečná obava a z ní vycházející vnitřní bolest, nevíra v lepší budoucnost. Záněty močových cest trpívají více ženy a to proto, že jsou citlivější a vnímavější na potíže ve vztazích, více se strachují o rodinu a děti. Není to ovšem nic na litování, je to výzva nelpět. Na rodině, dětech, partnerovi, nebát se a uvědomit si trénink zrcadel – všichni jsme si rovní trenéři. Strach je jen ukazatel toho, čeho se mám zbavit a na čem nelpět. Pokud se totiž bojím, že něco ztratím, Vesmír mi to stejně vezme – abych pochopil, že bylo zbytečné na tom lpět.

Zánět močových cest je na fyzické úrovni přemnožení nepříznivých mikroorganismů, na duchovní úrovni přemnožení nepříznivých myšlenek, negativ.

Zbavme se strachu ve vztazích! Nikdo není NÁŠ, nikoho nemůžeme VLASTNIT a ani my nemůžeme nikomu PATŘIT. Aktivně cvičte být láskou – nejvíce k sobě a následně k druhým. Nastavte si hranice a ty si držte. A druhé jen milujte – nic víc.

Zánět močových cest u dětí do šesti let jsou projevem nedobrých vztahů mezi rodiči, děti nechtějí žít v nesouladu a nelásce, mají strach o své bezpečí.

Zdroj:empatia.cz