• Jaké by to bylo mít praktické, jednoduché a účinné návody pro každodenní práci na sobě, která by nám po malých krůčcích začala měnit život? 
  • Jaké by bylo poznat sám sebe, zlepšit komunikaci a vzájemné porozumění?
  • Jaké by to bylo pracovat s kolektivem dětí, dospělých, bez rozdílu věku – zcela jiným způsobem, hrou, hraním si na… a přitom zažívat pocity, jaké to může být doopravdy – jiné, radostnější? 
  • Jaké by bylo volně vplout do hlavního tématu dnešní doby – osobního rozvoje a transformace?
  • Jaké by bylo vědomě přestat hrát roli trpitele a stát se tvůrcem svého vlastního života?
  • Jaké by bylo, kdyby nám k tomu mohla dopomoci jedna neobyčejně obyčejná knížka? 
  • Jaké by to bylo moci individuálně pracovat sám na sobě a zažívat příjemné změny v životě? 

Kniha, která pomáhá

(ukázka z knihy ze strany 6)

… Naše podvědomí však poctivě zaznamenává každý okamžik. Pokud jsme ve svém životě vystavováni podobným okolnostem, jaké provázely naši minulou zkušenost, současně se vynoří emoce s ní spojené. Ty jsou příčinou vzorců chování, které nám komplikují vztahy se sebou a s okolím. Nedorozumění a konflikty jsou na cestě…
Avšak uvědoměním si, že vůbec existují, a jejich pojmenováním můžeme udělat první krok ke změně. Ta následně může přinést uzdravení našeho vztahu k sobě, druhým i mezi sebou navzájem.
Tato knížečka je určena pro každého, kdo touží přiblížit se sám sobě i druhým lidem, porozumět jim, uzdravovat své vztahy a být v nich šťastný. 

(ukázka z knihy ze strany 36 – Od sebe k tobě aneb Vnímáme pocity druhých)

Předchozí metody sebepozorování a sebe-přijetí může provádět každý sám. Následující vyžadují přítomnost alespoň 2 dalších osob, případně hodnotících diváků. Pracují s kolektivem. Zaměřují pozornost od poznávání sebe k vnímání, pochopení, respektu a toleranci druhých…
…se mlčky postaví proti sobě. Během této chvíle tazatel vyzve předvádějícího slovy: …