MÉMU DRUHÉMU JÁ S LÁSKOU

Právě jsem si uvědomila, jakých chyb se dopouštím – stejně jako to dělali naši rodiče.
Týká se to mého vztahu s Tebou – měl by být partnerský. Jak jsem pochopila z astrologie 9 planet, mezi námi je vztah: učitel – žák /já voda – ty oheň/.


Pokud chci být dobrým učitelem, měla bych nás začít vnímat jako skutečné partnery. Nikoli hrát svoji roli mentora na jedné straně a vnímat Tebe jako toho, kdo má být poučován – na straně druhé.
Výchovou své matky jsem zažila přesně tento princip: ona učitel, já žák. Aby mě směrovala tam, kam si myslela, že je správné. S nejlepším vědomím.

Přesně to dělám ve vztahu k tobě, ať se tomu jakkoli bráním. Avšak před chvílí jsem pochopila: takhle už ne!


Mrzí mě, jak jsem dříve jednala, ovlivněna svým egem, za kterým nebylo nic jiného než zbytky strachu a nedocenění – ve snaze ukazovat, jak by se mělo tohle a pak zase támhleto. A pak se divila, že nespokojený žák remcá, protože mu něco nejde tak, jak /jsem/ si představoval /a/.
Tohle vědomí přišlo, když jsem před chvílí stála při umývání hlavy. Můj postoj jako by byl přesně tím, co jsem potřebovala procítit: nebýt pyšná a povýšená /anebo právě tohle vyvolávat ve druhých lidech s pocity, že snad nejsou tak dobří jako já, tohle už opravdu nechci/, a tudíž sklonit hlavu v pokoře, protože nejsem o nic lepší, o nic horší…než kdokoli druhý.


Tohle je moje omluva Tobě, můj milý manželi. Už nechci hrát staré nefunkční okoukané role. Naopak – chci být partnerem svému partnerovi a chci mít za partnera rovnocenného partnera.
Proto si přeji, abychom zapomněli na role, které jsme se naučili tam, odkud jsme přišli. A začali tvořit role partnerské, přesně takové, jaké chceme a za které oba plně neseme svoji odpovědnost. Tady a teď.
Uvědomění si toho je první krok, jak můžeme začít, ponechaje to, co bylo a už není, za svými zády.
Myslím, že máme na to zvládnout to, můj milovaný manželi.
S láskou Tvoje Evička 

Tímto děkuji Katce Králové z Nevýchovy za její úžasnou inspiraci