etikoterapie

Články pro štítek etikoterapie
19.5. 2015

PRSTY – PLOSKY – ORGÁNY – rychlá úleva

Každý prst na ruce je spojen s nějakým orgánem. Ten je zároveň zodpovědný za konkrétní emoci. Při práci na problémovém orgánu držíme k němu příslušející prst v celé dlani druhé ruky a pravidelně jej mačkáme. Po dobu  3 až 5 minut. Zároveň během této doby hluboce dýcháme. Prsty a s nimi související orgány: PALEC Orgány: žaludek a slezina Emoce: úzkost, deprese Fyzické symptomy: bolesti v břišní...

18.11. 2014

15.11. – 14. 2. UZDRAVUJEME SVÉ VZTAHY

Ledviny a močový měchýř Ledviny jsou dvě. Ve dvou žijí lidé – manželé, partneři, milenci. Lze žít i sám, ale není to již život, v němž by se člověk mohl plně rozvinout a uplatnit, protože nejdůležitější pro každého je vztah. Ledviny jsou ve své tělesné funkci zeslabovány nebo posilovány kvalitou našich partnerských vztahů s nejbližšími i s ostatními lidmi, zvířaty a rostlinami. Ledviny...

2.11. 2014

15.9. – 14.1. ODPUSŤME SI, CO JSME SI

Nejideálnější doba, kdy můžeme očistit tělo i duši od všeho zatěžujícího. Všechno, co nemůžeme rozdýchat nebo co nás dusí (plíce). Nádech a výdech v sobě zahrnuje schopnost brát a dávat. Dýchání musí být harmonické, tak i braní a dávání v životě musí být v harmonii. Braní ve smyslu, zda nám ostatní dovolují svobodně dýchat a žít, zda nám k tomu druzí dávají potřebný prostor a čas...

12.5. 2014

VŠE SE VŠÍM – Orgánový pentagram

Děkuji Bohu a Jeho vedení v sobě, že se mi podařilo najít tento ucelený přehled informací celostního přístupu k Člověku…děkuji za nalezení zdroje…a děkuji i tobě, Jitko, za tvé neúnavné maily , které nasměrují přesně tam, kde naše dávná paměť selhala… Orgánový pentagram     Tělo je dokonale vymyšlené a všechny systémy v něm jsou vzájemně propojené. Například orgány: východní tradice pracuje s pěti proměnami...

12.5. 2014

DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ

Duchovní příčiny nemocí Základem nemocí jsou dlouhodobé negativní emoce, a to i ty neuvědomované. Akutní silné negativní emoce způsobují akutní zdravotní potíže emoční stres. Je několik základních skupin emocí, které ovlivňují biologii těla. První skupinou jsou emoce zlosti. Jí je podobný hněv, zuřivost, popuzenost, rozhořčení, nenávist. Další skupině negativních emocí dominuje smutek, a patří tam žal, zármutek, sklíčenost,...

12.5. 2014

ETIKOTERAPIE aneb Vše se vším…

  Etikoterapie vychází z vlivu negativních pocitů na duši. Jestliže je pro nás zdraví nejdůležitější a známe 7 nejdůležitějších pocitů, které nám zdraví poškozují, pak si každý sám dovede pohlídat, aby mu některých z nich nevletěl do duše a nevzal mu zdraví. Které negativní pocity to jsou? závist, nenávist, křivda, zloba, lítost, strach, trápení se pro jiné Jakmile některý z těchto pocitů...

12.5. 2014

ETIKOTERAPIE aneb Vracíme se k lidskosti přirozenou mravností

Léčebný systém – Etikoterapie, vychází ze vztahu mezi tělesným zdravím a mravním stavem člověka a využívá vnitřních zdrojů morálky a víry. Etikoterapie se snaží v psychoterapeutickém léčení zjistit mravní stav duše, zhodnotit vylíčené události ze stanoviska mravního zákona, určit v čem vězí vina nebo mravní nedostatek klienta a určit přímý vztah těchto nedostatků k chorobě nemocného a tyto nedostatky z duše odstranit. Etikoterapeut je...

11.5. 2014

JAK TO VŠECHNO FUNGUJE

Jak často druhým i sobě přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví!  Jsme opravdu zdraví? Máme to nejlepší? Co však znamená mít to nejlepší? To, co máme? To, co bychom chtěli mít? Co žijeme? Nebo to, co bychom chtěli žít? A naše zdraví? Většinou si je uvědomujeme teprve tehdy, až ho ztrácíme… Krátké záblesky radosti a štěstí střídají nejistoty a pochybnosti, aby nám společně utvářely mozaiku...