JAK VZNIKÁ ÚŽASNÝ PROJEKT

To je tak. Nejdříve vznikne nápad. Myšlenka začne tvořit. Vše se odehrává v hlavě. Bouřlivě a dramaticky. Napětí a vášeň nedá spát. Touha po dalších informacích vede k novému pátrání, studiu, cestám. Nitky vedou k setkáním se zajímavými lidmi. Nic se neděje náhodně. I když právě náhody překonávají překážky.

Kamerové obhlídky jsou prvním konkrétním počinem, kde se celá představa začíná realizovat. Všichni zúčastnění prožívají nadšení, vzrušení. Režisér, scénáristka, kameraman, fotografka, partneři projektu a další. Datum už je známo. Cíl je nablízku…

BENEŠOV

PO STOPÁCH JzR

BLATNÁ PARK

TVŮRCI PROJEKTU