CIZINCEM VE SVÉ VLASTI? Není čas ztrácet čas!

 

Zvláštní věc probouzet se a stále jasněji vnímat, jak Duši lidskou ovládá…

…zloba namísto sebe-přijetí

…závist namísto přijetí druhých

…pýcha namísto pokory


Jak nevědomostí něčeho dáváme přednost jinému, když…

…dáváme svolení k manipulaci s námi

…obdivujeme cizí hodnoty bez znalosti těch svých

…mlčením a nevšímavostí dáváme souhlas k výše uvedenému


Pak nezbývá než zlobit se a nadávat a řešit, co by, kdyby…


Je z toho cesta ven?

Je! Jedna jediná. Hlava je kulatá a myšlenka může měnit směr.

A tak prst, jenž ukazuje na druhé, mění směr – k sobě.


Denně děkuji Životu. V jednom z těžkých okamžiků ve mně probudil Víru v sebe. Vědomí, že nic není nemožné a všechno je možné. Pokud to budu chtít.

V jednom z těžkých okamžiků ve mně probudil obraz Vize.    Proč tu jsem a jak můžu být Životu prospěšná. Ten obraz mě naplňuje. Pochopením, proč tu jsem a jaké je mé místo v příběhu jménem ŽIVOT.

DĚKUJI nekonečné MOUDROSTI VESMÍRU za příběh, v němž můžu hrát svoji ROLI.

S vděčností, pokorou a vědomím, že děje se přesně tak, jak má…

A proto právě zde zaměřuji pozornost. A zde tvořím.  

 

Informace, dotazy, možnosti spolupráce: sustr.eva@seznam.cz