JAK VZNIKÁ ÚŽASNÝ PROJEKT

První předstupeň medializace, kterého se iniciativně ujalo MĚSTO BENEŠOV, Partner připravovaného projektu. Edukativní společnost se chystá spustit hlavní medializaci s jednotlivými kroky realizace projektu doku-dramatu Johana z Rožmitála, královna česká.

medializace JzR