PAPRSEK NADĚJE

Dnešní ráno mě probudil sluneční paprsek naděje, že…a tak jsem odpustila všem, kteří mi kdy ublížili. S vědomím, že to udělali pro mě, z lásky ke mně. Neboť všechny jejich činy mě dostaly přesně tam, kde dnes jsem. Děkuji. Paradoxně, však s pochopením, jsem odpustila všem, kterým jsem ublížila (včetně sebe). Protože díky tomu se dostali (včetně mě) přesně tam, kde jsme teď. Po zásluze. Vlastně není komu co odpouštět. Stačí vděčně přijmout spravedlivý zákon vesmíru a s láskou pokračovat ve svém flow…

beach-193786_1280