AUTOMATICKÁ KRESBA TROŠKU JINAK

REPORTÁŽ PSANÁ NA DVOŘE KRÁLOVSKÉM…

Moje první setkání s obyvateli tohoto království – jejich království – bylo smutné, velmi smutné. Ten pohled ubohý vypovídal za vše, chudý šat bídu a absenci značil něčeho podstatného.
Čeho však – to slovy těžko vyjádřit mně.

Proto opatrně, velmi opatrně, bych nevylekal v jejich smutku je, položil jsem otázku jedné z nich:
„Proč ten stav takový tu u vás bídný jest?“
„My samy nevíme to“, tak pravila a hlavou kývla jedna z těchto dvorních dam. „Stav ten náš žalostný už déle trvá tu a příčina již dávno v zapomnění, na ten stav nemilý my zvykly jsme už všechny – já i družky mé ubohé – a občas obviňujeme jedna druhou a na sebe pak svádíme tu vinu a mnohdy útočíme spolu… co dělati však jiného – nevíme.“

Tak to tu jsem jak na zavolanou – projela mi hlavou spásná myšlenka…
„Znám jeden na to moudrý lék, na nemoci on všeliké. Jej užívati můžete a proces ten váš hojení pak spočívati v tomto bude – v přítomnosti léku toho pobývati budete, by na vás všechny působil a problém ten váš odstranil.“
„Hmm, ty moudře mluviti se zdáš, my rády vyzkoušíme jeho. A jak ho, prosím, nazýváš?“
„Mandala – tak jméno jeho jest!“
„Mandala? To jméno milé velice! My rády všechny vyzkoušíme!“ dí nejmoudřejší slepice.
Tak obrázek jsem vytvořil a na plot  jim ho pověsil. By pomohl jim velice, jak pravila ta slepice.

Tu na tomto místě pak já čestně prohlašuji, že veškeré osoby, místa a události jsou pravdivé a podobnost jejich /ne/může být čistě náhodná.
Neboť vše souvisí se vším. A tudíž náhoda jako taková neexistuje.

Ptal se a zdokumentoval vyslanec krále Artíka I.

Artík – zkrácený a zlidovělý název pro www.artrelax.net

 

Osoby a obsazení:

V roli vyslance Artíka I.: autorka stránek
Slepice: dvorek
Mandala – vedoucí výroby: autorka stránek
Foto: autorka stránek

Režie: autorka stránek

 

Otázka: Můžeme automatickou kresbou podpořit hojivé procesy a regeneraci?

Odpověď: Zkuste a uvidíte…

2Vitaminymameneobrustame

Mandalaaslovolecisnebyvaloupeci

zazvonilzvonecpelichanijekonec

Tagy: