NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK 2

V tom zmatku všech zaručených videí a webinářů jsem najednou získala pocit, že ačkoli jsem prchla z matrixu tv zpráv a reklam, padla jsem do stejných manipulačních praktik všech těch moudrých za louží školených, kteří se museli vrátit do českých vod, aby nás, méně znalé, proškolili, jak to vlastně v životě opravdu funguje.
Přiznávám, už mi ta manipulace začala lézt na mozek, a tak jsem poslední dny pociťovala odpor k dalším návodům, které fungují pro ně či snad pár věrných kolem, hledajích a věřících, že snad tohle je už konečně ono toužebně spásonosné.
Snad i má dočasná hluchota ukazuje, jak se duše skrze tělo brání a není již ochotno naslouchat vnějšímu hluku. Konečně čas a prostor naslouchat sám sobě. Neboť v sobě máme všechno potřebné moudro.
Pak jsem se, čistě náhodou, jak jinak :-) dostala k člověku, s nímž mi téměř hodinový telefonát pomohl lépe se zorientovat, co že vlastně duše občas žádá. A ejhle, nalezeno bylo přesně to, co právě nyní potřebuje.
A tak vkládám sem, neb cítím, že předat mám dále, a jakkoli je název zavádějící, je přesně tím…