SCHŮZKA S VNITŘNÍ ŽENOU

Našla jsem JI, k smrti vyděšenou a zkroucenou, nechápající, co se děje. Byla celá jakoby uskřípnutá.

Aha, to je to mé uskřípnutí levé horní poloviny těla v poslední době, pomyslela jsem si.

Psalo se 11.11. a toho roku JÍ bylo 11 let. Dost málo na to, aby se s tím sama poprala. Rozhodla, že na to datum nikdy nezapomene. Snad proto se JÍ tak hluboko zarylo do paměti a ovlivnilo JEJÍ další cestu.

Uvědomila jsem si, že cestu k NÍ hledám celý život. Cestu, na které tápu, klopýtám přes překážky, které jsem si sama nachystala, a občas padám na hubu.

Teprve teď JÍ začínám rozumět. Chápu, proč cesta, po které jde, je právě taková, jaká je. Opět s NÍ rozmlouvám a vysvětluji věci, které dítě, jež v sobě právě objevilo ženu, těžko mohlo chápat. Vysvětluji vše, na co se mě ptá a potřebuje vědět. Cítím, že mi rozumí. Usmívá se. Dokonce se zdá, že se na SVŮJ život ženy těší. Je připravena. A já můžu spokojeně odejít. Myslím, že jsem JÍ pomohla. Nám oběma.

Děkuji Ti, Bože, že mě láskyplně držíš za ruku, neboť znáš moje zkoušky, kterými mám projít na své Cestě. Tvá trpělivost mi pomáhá, někdy i skrze bolest, dojít svému naplnění…

Děkuji za pomoc skrze všechny, které mi posíláš do cesty.

 

Přehled komentářů

nar. 11.11.

(Alena, 12. 5. 2013 9:24)

To je o mě?

Re: nar. 11.11.

(eva, 12. 5. 2013 10:41)

hodně nás 😀
magické datum…nic není náhoda…