BUĎ VÍTÁN

Děkuji každému, kdo zavítal na tyto stránky. Naše setkání není náhodné. Nic se neděje jen tak. Život už to tak zařídil. Potkáváme se, abychom se něčemu naučili. Navzájem si zrcadlíme věci pěkné i ošklivé. Jak rádi bychom ta zrcadla někdy rozbili! Stačí se podívat: Co vidíme ve svých očích? Lásku a odpuštění? Zlobu a hněv? Ne nadarmo se říká: „Třísku v oku bratra svého vidíš, ale trám v oku svém nikoli.“

Ukazujeme občas na věci, které se nám nelíbí? Jedním prstem zaměřujeme, ale kolik prstů ukazuje zpět – směrem k nám?

A tak se řízneme. Ani nehoda není náhoda. To jen naše JÁ varuje, že děláme věci jinak, než jsme od vesmíru nastaveni. A proč většinou do ukazováčku? Prochází v něm (stejně jako poledníky na Zemi) energetická dráha tlustého střeva. Střevo vylučuje nestrávené, škodlivé. Tak proč v sobě urputně držíme staré křivdy, bolesti a nechceme odpustit? Druhým, ani sobě. Zácpy a rakoviny tlustého střeva budiž dostatečným varováním.

Naštěstí nám dal moudrý vesmír nástroje, jak vracet věci do původní harmonie. Bolest i chaos, zmatek i nemoc, to vše lze dát opět do pořádku. Pokud pochopíme, proč bolest a nemoc přišla. Přijměme, že jsme tu jako ve škole.  Trénujme, abychom se naučili vše důležité. Nebo tvrdošíjně nadávejme na život, na druhé, kteří nechápou a ubližují nám. Pak se s jedním trenérem rozloučíme, ale další podobné přitáhneme. Máme na výběr: Jsme oběť, nebo tvůrce?

Vítejte na mých stránkách. Najdete informace, jak spolu věci souvisí, dále návody, jak si pomoci, ukázky z mých terapií, e-booky Arteterapie zdarma a Uzdravuji svůj život a vztahy v něm.

Objevme Světlo, které je v každém z nás.

Vítejte full.jpg

Sportovní publikace nakladatelství Kopp